HERROEPINGSRECHT

Dit artikel is enkel van toepassing op de aankopen voor uitsluitend persoonlijk gebruik door de niet-professionele koper.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op aankopen voor beroepsdoeleinden, zij het zelfs maar gedeeltelijk.


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed of de laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u GSL NV – Langstraat 13 - 3384 Glabbeek - België (e-mail: [email protected]) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan GSL NV – Langstraat 13 - 3384 Glabbeek – België terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Retourzending
De terugzending van de goederen dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- De goederen dienen op kosten en risico van de koper teruggezonden naar GSL NV. Ons advies is dan ook om deze aangetekend retour te zenden zodat u zeker bent dat ze bij ons aankomen.
Verzendingen "port betaald door de bestemmeling" of "tegen rembours" evenals onvoldoend gefrankeerde zendingen zullen geweigerd worden.
- De factuur en de leveringsdocumenten dienen bij de zending gevoegd.
- Goederen dienen goed en degelijk verpakt teruggestuurd te worden.
Het “nummer van de bestelling” dient duidelijk vermeld op de verpakking.
- De toestellen mogen niet geopend, gedemonteerd of geactiveerd geweest zijn in welke vorm dan ook.
- De goederen mogen niet beschadigd zijn en dienen als nieuw "klaar voor verkoop" teruggegeven in hun complete, zuivere (niet bevuilde), onbeschadigde en originele verpakking.
- Voorzien zijn van alle meegezonden toebehoren (zoals: handleidingen, kabels, zekeringen, lampen, batterijen, ...).

GSL NV zal binnen de twee weken na ontvangst van de goederen de staat ervan onderzoeken.
Indien de terugzending aan de bovenstaande voorwaarden voldoet maken wij U het betaalde aankoopbedrag terug over, conform de wettelijke bepalingen. Het bankrekeningnummer voor de terugbetaling dient u te vermelden in uw herroepingschrijven.
Indien de terugzending niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet en de goederen zich niet meer in een staat als nieuw en "klaar voor verkoop" bevinden of hun verpakking beschadigd werd zal de koper per e-mail hiervan verwittigd worden. Deze goederen blijven ter beschikking van de koper die de prijs ervan verschuldigd blijft; ze kunnen hem worden teruggezonden mits betaling van de verzendingskosten.
Beschadigde of gebruikte goederen kunnen door GSL NV immers niet meer als nieuw worden verkocht.
Indien de staat van de beschadiging nog een verkoop als tweedehands product toelaat, alleen GSL NV oordeelt hierover, kan eventueel een terugname overwogen worden mits toepassing van een waardevermindering van minimum 15%.

De consument beschikt niet over het herroepingsrecht:
- Indien de consument de goederen in onze winkel heeft aangekocht of is komen afhalen.
- Voor bestellingen van goederen speciaal vervaardigd overeenkomstig de instructies van de consument, voor goederen die voor de consument geïndividualiseerd werden of voor speciaal op zijn specifiek verzoek bestelde goederen (die buiten het normaal aanbod van onze webwinkel vallen)

  MODELFORMULIER VOOR HERROEPING


Accept

Om onze webshop goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan we ervan uit dat u akkoord bent.